Technologia Betonu Wodoszczelnego

Beton wodoszczelny to nie tylko cecha materiału, to kompleksowy system gwarantujący absolutną szczelność budynku, tak części podziemnych jak również stropodachów i tarasów. Elementy żelbetowe stają się przegrodami przeciwwodnymi i nie wymagają pokrycia jakimikolwiek powłokami izolacyjnymi.

Nasza oferta

Oferujemy wykonanie wszelkich robót hydroizolacyjnych bezpowłokowych w technologii betonu wodoszczelnego.

Parkingi podziemne

Piwnice

Stropy tarasowe

Realizacje

Kraków

Rynek Główny

stropy nad podziemiami - 4700 m2

Kraków

Wydział Chemii UJ

płyty denne, ściany - 2250 m2

Kraków

Wiślane Tarasy

tarasy nad garażami - 14400 m2

Kraków

Hala 100 lecia Cracovii

płyty denne, ściany - 5100 m2

Referencje